We  Ready  To  Service  You 

       บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เป็นผู้ให้บริการ Systems Integrator (SI) ที่สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีโทรคมนาคม เพื่อสร้างสิ่งใหม่และพัฒนาธุรกิจตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการรวมระบบและให้บริการลูกค้าด้วยบริการคุณภาพสูง พัฒนาโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสถาปัตยกรรมที่ยืดหยุ่นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโซลูชันที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

      ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546  ด้วยทุนจดทะเบียนรวม 100 ล้านบาท ธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีโทรคมนาคม เน้นให้บริการแก่หน่วยงานราชการ และลูกค้ารัฐวิสาหกิจ เพื่อให้บริการลูกค้าด้วยบริการ และการสนับสนุนในการพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจและประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน บริษัทจะสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและความร่วมมือกับลูกค้า

 

 

 

Telecom Business

บริการออกแบบ จัดหาพัฒนา และ ติดตั้ง รวมถึงดำเนินการจัดการ ดูแลเกี่ยวกับระบบทั้งหมด

IT Business

บริการออกแบบ ให้คำปรึกษา จัดจำหน่าย ติดตั้ง บำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโซลูชั่นทั้งหมด

Application Development

ดำเนินการเก็บรวบรวมความต้อง การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา ระบบงานพร้อมบริการตลอดระยะ เวลาการใช้งาน

Services

รับประกันและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบงานต่างๆ ตามของต้องการ ของลูกค้าโดยยึดถือระดับความ ต้องการให้บริการเป็นสำคัญ

Special Services

ดำเนินการให้บริการในรูปแบบที่ แตกต่างตามความต้องการของลูกค้าทั้งรูปแบบการลงทุนหรือการแบ่งผลประโยชน์ ตามการใช้งานจริง เป็นต้น

System lntegrator

ดำเนินการจัดหา และรวบรวมระบบ งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการตาม ความต้องการของลูกค้าและตาม วัตถุประสงค์

Activities

Partners

References

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่
404 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
10230 ประเทศไทย
ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : +66 2578 8228
อีเมล : [email protected] (แฟกซ์)
โทรสาร : +66 2578 8128
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 08:30 น. – 17:30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ (ปิดทำการ)
ติดตามได้ที่