ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด

ร่วมกับบริษัท Class Coffee จำกัด (ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม VELAVERSE)

พัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ในรูปแบบ Metaverse ให้กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

ภายใต้ชื่อ SCG Verse

Our Solution & Service

Telecom Business

บริการออกแบบ จัดหา พัฒนา และ
ติดตั้ง รวมถึงดำเนินการจัดการ
ดูแลเกี่ยวกับระบบทั้งหมด

IT Business

IT Business

บริการออกแบบ ให้คำปรึกษา จัดจำหน่าย ติดตั้ง บำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโซลูชั่นทั้งหมด

Icon App 300 PNG

Application Development

ดำเนินการเก็บรวบรวมความต้องการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน พร้อมบริการ ตลอดระยะเวลาการใช้งาน

Services

รับประกัน และบำรุงรักษาอุปกรณ์
ระบบงานต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
โดยยึดถือระดับความต้องการ
การให้บริการเป็นสำคัญ

System lntegrator

ดำเนินการเป็นผู้รวบรวมระบบ
งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการตามความต้องการของลูกค้า และบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

icon spe ser

Special Services

ดำเนินการให้บริการในรูปแบบที่แตกต่างตามความต้องการของลูกค้าทั้งรูปแบบ
การลงทุนหรือการแบ่งผลประโยชน์
หรือการคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง

 

ข่าว/กิจกรรม

Contact

Location

404 ถนนสุคนธสวัสดิ์              แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

Contact Us

Phone : +66 2578 8228 
Fax : +66 2578 8128
Email : [email protected]

Our Hours

MON-FRI 08:30am – 05:30pm

SAT-SUN Close

Follow Us