บริการออกแบบ จัดหา พัฒนา และติดตั้งรวมถึงดำเนินการจัดการดูแลเกี่ยวกับระบบทั้งหมด

จัดเตรียม Solution ในส่วนของ Hardware และ Software

บริการจัดหาฮาร์ดแวร์ ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการลูกค้าตลอดโครงการด้วยทีมงานฝ่ายบริการและการรับประกัน

ให้คำปรึกษา รวมถึงจัดเตรียมบริการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การพัฒนา การจัดทำระบบ

จัดหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อเตรียมไว้ให้พร้อมแก่ความต้องการของลูกค้า

21

DEC 2018

New Year Party 2019


14

NOV 2018

มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน


21

JUL 2018

RTS 15th


Being unique is the preference

Google Cloud Platform

We Ready To Service You

บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จํากัด เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบการด้านผู้รวบรวมระบบ (System Integrator) โดยให้บริการออกแบบ จัดหา พัฒนาและติดตั้งรวมถึงดําเนินการจัดการดูแลเกี่ยวกับระบบทั้งหมดที่เกี่ยว ข้องกับธุรกิจด้านโทรคมนาคม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายในการจัดเตรียมโซลูชันที่ดีที่สุดด้วยการบริการอย่างตรงเวลาด้วยพร้อมทั้งเปี่ยมด้วยคุณภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชนบริษัทฯ พร้อมที่จะให้บริการโดยทั่วประเทศและยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ หากลูกค้ามีความต้องการหรือมีปัญหาใดๆ


บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบริการทางด้านระบบต่างๆ ที่ครอบคลุม เพื่อนําเสนอแก่องค์กรรวมถึงการจัดหาบริการด้านโทรคมนาคม และบริการอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นระบบพื้นฐานของสาธารณชน องค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชน นอกเหนือจากนั้น ทางด้านหมวดหมู่ของคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายต่างๆ


Contact Detail


  •   404 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  •   +66 2578 8228
  •   +66 2578 8128 (Fax)
  •   www.rts2003.co.th
  •   [email protected]

Business Hours


  • Monday - Friday : 08.30am - 05.30pm
  • Saturday-Sunday : Closed