บริการอื่นๆ

           บริษัทฯ จะจัดหาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อเตรียมไว้ให้พร้อมแก่ความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้าน รวมถึงการให้เช่าผลิตภัณฑ์ Hardware โดยชําระค่าบริการตามช่วงระยะเวลา เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่มีงบประมาณจํากัด และต้องการใช้จ่ายเงินก้อนเพื่อการลงทุนในส่วนอื่นๆด้วย