บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

CAT

       ผลงานที่ผ่านมา ดังนี้

– โครงการจัดทำระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber to the Factory) ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช

– โครงการจัดทำระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber to the Factory) ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

– โครงการจัดสร้างข่ายเชื่อมโยง Optical Fiber ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จำนวน 1 ระบบ