กรมเจ้าท่า

       ผลงานที่ผ่านมา ดังนี้

– โครงการจ้างปรับปรุงระบบควบคุมการจราจร และความปลอดถัยทางทะเล ระยะที่ 1 (VTS Phase 1)