บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

1280px-MCOT-Modernnine_TV_TH_2002.svg

       ผลงานที่ผ่านมา ดังนี้

– โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 640 เครื่อง

– โครงการจัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย บมจ.อสมท จำนวน 1 งาน

– โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 175 เครื่อง ระยะ 2 ปี

– โครงการจัดซื้อและติดตั้งแผนงานจัดหาอุปกรณ์สำหรับการให้บริการสื่อสารผ่านระบบ Internet จำนวน 1 งาน

– โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ จำนวน 300 ไลเซนส์