การกีฬาแห่งประเทศไทย

       ผลงานที่ผ่านมา ดังนี้

– โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ประจำศูนย์ประสานงานการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์ และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021)

– โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์,ปริ้นเตอร์,เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และเครื่องสำรองไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562

– โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง งบประมาณประจำปี พ.ศ.2560

– โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 18 เครื่อง

– โครงการจัดซื้อระบบป้องกัน และแจ้งเตือนอัคคีภัยอุปกรณ์อิเล็กโทรนิค