องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

TPBS-logo

       ผลงานที่ผ่านมา ดังนี้

– โครงการงานจัดซื้อระบบสำรองข้อมูลสำหรับ Microsoft Office O365

– โครงการซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ป้องกันไวรัส พร้อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์