บรรยากาศการแข่งขันแบดมินตัน RTS 2003

จัดกิจกรรมการแข่งขันแบดมินตันกับชาว RTS สร้างความสัมพันธ์และสร้างสุขภาพที่ดีกับพนักงานชาว RTS 2003