เก็บตกบรรยากาศการทำบุญปีใหม่ และ กิจกรรมปีใหม่ภายในบริษัทในรูปแบบ New Norma