บรรยากาศพนักงานฝ่าย IT ดูแลด้าน Software ศึกษาการใช้งานของโปรแกรม

    เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด ได้จัดฝึกอบรมนอกสถานที่ และผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะของพนักงานฝ่าย IT ที่ดูแลด้าน Software โดยเช่าสถานที่ร้าน XYZT Cafe มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจ้างวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ คุณคมเพชร มีทรัพย์ ซึ่งหัวข้อการอบรมคือหลักสูตร Training Docker เพื่อศึกษาการใช้งานของโปรแกรม และนำมาใช้ในการทำงาน รวมถึงนำไปพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป