ภาพบรรยากาศการติดตั้งอุปกรณ์ Access Point

     เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 65 ที่ผ่านมาบริษัท อาร์ ที เอส 2003 จำกัด พนักงานฝ่าย Telecom service ได้นำอุปกรณ์ Access Point เข้าไปติดตั้งให้กับทางบริษัท ออมรอน (Omron) เพื่อให้ทางลูกค้าได้ใช้งาน Internet ได้เร็วขึ้นภายในบริษัท ขอขอบคุณบริษัท ออมรอน (Omron) ที่เลือกไว้วางใจและเชื่อมั่นในบริษัท อาร์ ที เอส 2003 จำกัด ได้ดูแล และติดตั้งการใช้งาน