บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC
ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

           เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 จากบริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM COMPANY LIMITED) เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์ และการบริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีวงจรในการพัฒนาปรับปรุงอย่างอย่างยั่งยืน
           เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการได้รับมาตรฐานสากลในครั้งนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะเสริมสร้างให้บรรดาลูกค้าเดิมขององค์กรที่เคยร่วมงานกันมา และกลุ่มลูกค้าใหม่ๆจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนหลากหลาย และบุคคลทั่วไปที่มีฐานอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นในมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และระบบงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและกระบวนการมาตรฐานสากล