พิธีทำบุญ ครบรอบ 18 ปี บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด